Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Beste ouder,
Beste toekomstige leerling,

Fijn dat jullie interesse hebben in onze school! We hopen van harte dat we je begin september mogen verwelkomen bij ons op school.

Omdat de belangstelling voor onze school groter is dan het aantal beschikbare plaatsen moeten we echter een maximumcapaciteit bepalen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.

 • De capaciteit bedraagt 120 leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad.
 • Het aantal vrije plaatsen bedraagt op dit moment 88.

We voorzien eerst een inschrijvingsperiode voor  voorrangsgroepen.

Dit zijn kinderen die tot dezelfde ‘leefentiteit’ behoren dan leerlingen van onze school. We bedoelen hiermee:

 • kinderen die broers en/of zussen (twee gemeenschappelijke ouders) op onze school hebben
   al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • kinderen die halfbroers en/of halfzussen (één gemeenschappelijke ouder) op onze school hebben al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) bv stiefbroers of stiefzussen

Tot de voorrangsgroep behoren verder nog:

 •  kinderen van personeelsleden van het Sint-Paulusinstituut.

Deze voorrangsperiode gaat van start op onze info avond op woensdag 05/02/2020 om 19u en loopt tot vrijdag 21/02/2020.

Om de inschrijvingen van de voorrangsgroepen op een kwalitatieve manier te organiseren, voorzien we volgende twee momenten buiten de kantooruren:

 • Woensdag 05/02/2020 vanaf 19u tot 21u
 • Zaterdag 08/02/2020 tussen 10u-12u en 13u-16u

Als je behoort tot een van de voorrangsgroepen maar deze momenten je niet passen, kan je tijdens de voorrangsperiode terecht op het secretariaat van de school tijdens de schooluren. Houd in dat geval rekening met het feit dat de schoolorganisatie voorop staat en de wachttijd enigszins langer kan duren.

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren en die niet werden ingeschreven tijdens deze periode verliezen hun voorrang.

Na de inschrijvingsperiode van onze voorrangsgroepen zullen we opnieuw het aantal vrije plaatsen kenbaar maken.  

De vrije inschrijvingsperiode gaat van start op onze Open dag op zondag 22/03/2020 om 13u.

Om de inschrijvingen op onze Open Dag correct te laten verlopen voorzien we in volgende procedure:

 • De inschrijvingen verlopen chronologisch.
 • We starten zondag met inschrijven vanaf 13u, niet eerder.
 • De school houdt zich volledig buiten de regeling die ouders vooraf onderling afspreken.
 • Vanaf 13u krijg je een volgnummer. De uitgereikte volgorde is een chronologische volgorde op dat moment. Dit volgnummer is van essentieel belang bij het verdere verloop van de inschrijving. Raak het dus zeker niet kwijt. Je zal in dat geval achteraan de rij moeten aanschuiven.
 • Bij inschrijven dien je je KIDS ID of een document waaruit de identiteit van de leerling blijkt voor te leggen.

Bij de inschrijving van een leerling is de aanwezigheid en de handtekening van één van de ouders vereist. We verwachten daarbij ook de aanwegzigheid van de leerling die ingeschreven zal worden.
Slechts in heel uitzonderlijke gevallen (bv. de hospitalisatie van de ouder of andere bijzondere gevallen van overmacht) aanvaardt het schoolbestuur een inschrijving van een leerling bij volmacht.

Het schoolbestuur stelt hierbij een aantal uitdrukkelijke voorwaarden.

Meer gegevens vindt u hier:

Uittreksel uit de notulen van AV1 13-02-2020

Formulier machtiging inschrijvingen

Wij hopen op deze manier de inschrijvingen correct en vlot te laten verlopen en kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontvangen.

Directie en personeel

Sint-Paulusinstituut

 

 

Contact info

Burgemeester Matthijsstraat 5
9550 Herzele
 
Tel: ( 053 ) 62 33 82
 
 

Contacteer ons