Verstillingstekst: december

2

Mensen en dingen zijn teer en broos. Met glas of porselein ga je behoedzaam om, want ze kunnen breken en stuk gaan. Mensen zijn onzeker en kwetsbaar. Ze kunnen verwondingen oplopen, naar lichaam en ziel. Dat geeft pijn en verdriet. En hoe fijngevoeliger je bent, hoe fragieler en kwetsbaarder je bent. Sommige mensen maken zoveel mee dat ze beschadigd of gebroken zijn.  Kwetsbaarheid gaat dan hand in hand met angst, schaamte, pijn en verdriet. Maar elke medaille heeft twee zijden. Kwetsbaarheid kan ook een kracht zijn: door haar kan je je inleven, je bloot geven, je wagen aan intimiteit en liefde, je betrokken en verbonden voelen.
'Kwetsbaarheid is de bron van innovatie, creativiteit en verandering', aldus de Amerikaanse Brené Brown die zich in de materie verdiepte.
Kwetsbaarheid kan leiden tot vertrouwen en vreugde. Niet toevallig staat deze wegwijzer in december, in de advent, die tijd van uitkijken naar de geboorte van een Kind dat zal uitgroeien tot een bijzonder Mens.

Stap jij mee?