WETENSCHAPPEN
2A MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN – 2A MODERNE TALEN en WETENSCHAPPEN CLIL
In het tweede jaar zijn de vakken van het basispakket (25 u) voor alle leerlingen in heel Vlaanderen hetzelfde. Je krijgt een brede basisvorming met een gelijke start en aanpak voor iedereen.
 
Kies je de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen dan maak je een zeer veelzijdige keuze met een sterke focus op wetenschappen. We vullen deze basisoptie in met 2 u moderne talen en 3 uur wetenschappen. In het wetenschappelijke deel ga je zelf op onderzoek en bestudeer je de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijks leven.
 
Je talenten kan je verder ontwikkelen in de talentenmodule (2 u) die je kiest: STEM, medialab 2.0, sport, crealab, cultuur, economie en ondernemen, het coole/koele klimaat.
Kies je in het tweede jaar voor CLIL dan zijn aardrijkskunde en geschiedenis de vakken die aangeboden worden als CLIL-vak met Engels als doeltaal.
 
 

Graad II (aso)

3 WETENSCHAPPEN (2020-2021) – 3 WETENSCHAPPEN CLIL (2020-2021)
3 WETENSCHAPPEN LATIJN (2020-2021)– 3 WETENSCHAPPEN LATIJN CLIL (2020-2021)
4 WETENSCHAPPEN – 4 WETENSCHAPPEN CLIL – 4 WETENSCHAPPEN LATIJN
Heb je sterke interesse voor wetenschappen en een goede aanleg voor wiskunde? Hou je van een uitdaging om je denkproces uit te bouwen? Dan is de studierichting Wetenschappen voor jou een goede keuze.
Zoek je graag verklaringen bij concrete vaststellingen tijdens demonstratieproeven en leerlingenpractica? In de wetenschapsvakken leer je het wetenschappelijk denkproces aan.
In de lessen wiskunde wordt een sterk accent gelegd op het ontwikkelen van je wiskundig denken.
 
Kies je voor de optie Latijn, dan krijg je in graad II kennis van de manier waarop (de) taal in de oudheid gebruikt werd, hoe het Latijn evolueerde en verdiep je je verder in de Romeinse cultuur als fundament van onze maatschappij.
 
Kies je in het derde jaar voor CLIL dan is geschiedenis het vak dat aangeboden wordt als CLIL-vak met Engels als doeltaal; in het vierde jaar is M.O. het CLIL-vak met Engels als doeltaal. (CLIL is niet mogelijk in 4 Wetenschappen Latijn).
 
 

Graad III (aso)

5 MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN – 5 MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN/LATIJN - 5 WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
6 MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN – 6 WETENSCHAPPEN - WISKUNDE – 6 WETENSCHAPPEN WISKUNDE/LATIJN
Kies je voor de studierichting Moderne talen-wetenschappen dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Moderne talen’ en ‘wetenschappen’ (een taalkundige en wetenschappelijke vorming). Je bent hierbij geboeid door taal en je verdiept je ook graag in de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt. De wetenschappelijke vakken maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden.
 
Kies je voor de studierichting Wetenschappen-wiskunde dan volg je een richting die de combinatie biedt van de 2 polen ‘Wetenschappen’ en ‘Wiskunde’ (een wetenschappelijke en wiskundige vorming). De wetenschappelijke vakken maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes waarbij wiskundige principes toegepast worden. In het poolvak wiskunde kom je tot wiskundige modellen waarin problemen kunnen beschreven en opgelost worden. Op die manier verwerf je niet alleen kennis en algemene denkmethodes maar ontwikkel je ook belangrijke attitudes zoals nauwkeurigheid, kritische zin en doorzettingsvermogen.
 
Kies je voor de optie Latijn, dan zal je veel aandacht besteden aan de cultuurstudie en lectuur, literaire genres waarin teksten bestudeerd worden zowel qua inhoud als qua stijl.