0

Leerlingenraad

1 september 2016:
Warme oproep aan de leerlingen om lid te worden van de leerlingenraad.
Nogmaals dank aan de leerlingenraad van vorig schooljaar die erin slaagde om de gsm/smartphone onder bepaalde
voorwaarden toe te laten op SPI voor alle leerlingen.
Door de vernieuwing van ons netwerk is er overal WIFI ;-)