4 We CLIL

Je hebt een sterke interesse voor wetenschappen en een goede aanleg voor wiskunde. De wetenschapsvakken komen maximaal aan bod. Proefondervindelijk, door het houden van practica voor de wetenschapsvakken, krijg je een algemene vorming en leer je probleemoplossend denken. Je experimenteervaardigheden worden verder ontwikkeld en je ontwikkelt een wetenschappelijk denkproces.

Vor wiskunde (5 u) word je uitgedaagd om stilaan zelfstandig een denkproces op te bouwen. De leerstof wiskunde is abtracter (goniometrie, analytische meetkunde, tweedegraadsfuncties en -vergelijkingen ...) en bij de verwerking leg je een zekere wiskundige creativiteit aan de dag.

Naast je interesse en inzet voor de wetenschapsvakken en wiskunde zijn ook je inzet en interesse voor de moderne vreemde talen onontbeerlijk.

Kies je in het vierde jaar voor CLIL dan is M.O. het vak dat aangeboden wordt als CLIL-vak met Engels als doeltaal.

Niveau:

Studiejaar: 
4de
Uren per week: 
32 uren

vakken