6 EcWe

In de pool 'Economie' verdiep je je verder in het sociaal-economisch denken en ahndelen; je onderzoekt waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere; je ontleedt nog uitgebreider het mechanisme van vraag en aanbod, de invloed ervan op de marktprijs, het monetair beleid van de centrale banken en van de internationale handelsstromen... steeds met het oog voor de ethische dimensie. ICT-mogelijkhden pas je toe in het uur 'Toegepaste economie'.

In de pool 'Wetenschappen' leer je exact waarnemen en daaruit conlcusies en wetmatigheden afleiden. In de wetenschappelijke vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van feietenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen, boeken, databanken ... Je leert ontleden en beoordelen om op die manier natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren en een methodische aanpak verder te ontwikkelen.

Niveau:

Studiejaar: 
6de
Uren per week: 
32 uren

vakken