4 We

Je hebt een sterke interesse voor wetenschappen en een goede aanleg voor wiskunde. De wetenschapsvakken komen maximaal aan bod. Proefondervindelijk, door het houden van practica voor de wetenschapsvakken, krijg je een algemene vorming en leer je probleemoplossend denken. Je experimenteervaardigheden worden verder ontwikkeld en je ontwikkelt een wetenschappelijk denkproces.

Voor wiskunde (5 u) word je uitgedaagd om stilaan zelfstandig een denkproces op te bouwen. De leerstof wiskunde is abstracter (goniometrie, analytische meetkunde, tweedegraadsfuncties en -vergelijkingen ...) en bij de verwerking leg je een zekere wiskundige vreativiteit aan de slag.

Naast je interesse en inzet voor de wetenschapsvakken en wiskunde zijn ook je inzet en interesse voor de moderne vreemde talen onontbeerlijk.

Niveau:

Studiejaar: 
4de
Uren per week: 
32 uren

vakken