Het schoolreglement wordt opgesteld door het schoolbestuur in overleg met de schoolraad. Het schoolreglement is een onderdeel van ons opvoedingsproject.