Agenda ouderraad: 5 februari 2018 om 19u30.

 

1.      Goedkeuring vorig verslag

2.      Leerlingenaantal 1 februari 2018

3.      Nieuwe organisatie en samenwerking CLB-PISAD

4.      Evalueren en evaluatiebeleid

5.      selectie derde afgevaardigde ouderraad

 

 

Huishoudelijk reglement ouderraad: Klik hier