Ouderraad

Agenda van de ouderraad dd. 25/09/2017:

1. Goedkeuring verslag van 22 mei 2017

2. Kennismaking en toelichting aan de nieuwe ouders

3. Bekijken statuten en afspraken rond stemgerechtigdheid van de leden van de ouderraad in geval meer dan 15 leden

4. Bekrachtiging voorzitter, vervangend voorzitter en secretaris

5. Leerlingenaantal en leerlingenpopulatie

6. Organisatie schooljaar

7. Pedagogische prioriteiten en projecten

8. Rondvraag bij aanwezigen

 

 

Huishoudelijk reglement ouderraad: Klik hier

contact

Burgemeester Matthijsstraat 5
9550 Herzele
 
Tel: (053)62 33 82
 
 

Contacteer ons