0

Leerlingenraad

Schooljaar 2020-2021

Verantwoordelijke leraar
Leerjaar 1-2-3: Mevr. E. Baeyens
afgevaardigde leerling(en):

Leerjaar 4-5-6-7: Dhr. K. De Vuyst
afgevaardigde leerling(en):

1 september 2020:
Warme oproep aan de leerlingen om lid te worden van de leerlingenraad.
Nogmaals dank aan de leerlingenraad van vorig schooljaar die erin slaagde om de gsm/smartphone onder bepaalde
voorwaarden toe te laten op SPI voor alle leerlingen.
Door de vernieuwing van ons netwerk is er overal WIFI ;-)

9 mei 2018:
Onze leerlingenraad stelde een dossier samen om het gebruik van gsm's en smartphones
onder bepaalde voorwaarden op school toe te laten. Zij formuleerden een gemotiveerd voorstel
dat werd besproken op de pedagogische raad. Daar werd beslist om de vraag voor te leggen aan
alle leerkrachten en opvoeders van onze school. Het resultaat van die bevraging zal meegenomen
worden naar de schoolraad die een adviserende bevoegdheid heeft inzake het schoolreglement.
Wordt vervolgd...

De valentijnsactie is opnieuw een SUCCES!
102 leerlingen/leerkrachten verdienen volgens jullie een roosje!
Maandag 15 februari worden de rozen uitgedeeld!

Volgende vergadering leerlingenraad 4/5/6/7:
Donderdag 8 oktober om 13u05 in N16

Verantwoordelijke leraar
Leerjaar 1-2-3: Mevr. E. Baeyens
Leerjaar 4-5-6-7: Dhr. K. De Vuyst

Laat een bericht achter